Rehabilitica - gabinet rehabilitacji funkcjonalnej

PNF

Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, czyli proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe) przeznaczona jest dla pacjentów mających problemy neurologiczne lub ortopedyczne: np. udary mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe, chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane, stwardnienie boczne zanikowe, skoliozy, zaburzenia w obrębie stawów kręgosłupa oraz biodrowych, barkowych i kolanowych. PNF polega ona na torowaniu nowego ruchu lub przesterowaniu niewłaściwych stereotypów ruchowych, na odtworzeniu funkcji, które pacjent wykonywał każdego dnia przez całe życie i które ma zakodowane, tylko trzeba na nowo przetrzeć dla nich szlak. Metoda ma charakterystyczne wzorce ruchowe dla kończyn, tułowia i głowy oraz techniki umożliwiające wzmacnianie, rozluźnienie i poprawę wytrzymałości mięśni, regulację napięcia mięśniowego, zwiększenie zakresu ruchu oraz redukcję bólu.
 
 

Do strony startowej